Beantwoord de volgende 25 vragen om te zien hoe ernstig je somberheidsklachten zijn. De vragenlijst die je gaat invullen is de gevalideerde CES-D. Deze wordt algemeen erkend en is veel gebruikt in de gezondheidszorg. Daarnaast worden er 7 extra vragen gesteld.

Invullen is geheel anoniem. Je ontvangt de uitslag direct op het scherm.

Kies bij elke uitspraak wat het beste je gevoel of gedrag van de afgelopen week weergeeft.

Afgelopen week:

Stoorde ik me aan dingen die me normaal niet storen.
Had ik geen zin in eten, was mijn eetlust slecht.
Bleef ik maar in de put zitten, zelfs als mijn familie of vrienden probeerden me er uit te halen.
Voelde ik me even veel waard als ieder ander.
Had ik moeite om mijn gedachten bij mijn bezigheden te houden.
Voelde ik me down.
Had ik het gevoel dat alles wat ik deed me moeite kostte.
Had ik goede hoop voor de toekomst.
Vond ik mijn leven een mislukking.
Voelde ik me bang.
Sliep ik onrustig.
Was ik gelukkig.
Praatte ik minder dan gewoonlijk.
Voelde ik me eenzaam.
Waren de mensen onaardig.
Had ik plezier in het leven.
Had ik huilbuien.
Was ik treurig.
Had ik het gevoel dat mensen me niet aardig vonden.
Kon ik maar niet op gang komen.

Extra vragen:

Heb je eerder last gehad van depressieve klachten?
Heb je de laatste tijd gedacht: ik zou een eind willen maken aan mijn leven?
Ik ben een:
Ervaar je een drempel om (professionele) hulp te zoeken bij het minderen van je depressieve klachten?
Indien ja, kun je aangeven waarom je die drempel ervaart? (meerdere antwoorden mogelijk)